Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

LEGO® Pohádky jak si je pře(d)stavíte LEGO® Fairy tales imagined and built by you

Přihlašovatel
Ogilvy s.r.o.
Agentura
Ogilvy
Klient
LEGO Trading s.r.o.
Kategorie
Film Craft
Creative Director
Jan Fryč
Copywriter
Tomáš Belko, Michaela Žemlová, Jan Fryč
Art Director
Ondřej Zvoníček
Photographer
Roman Pollak
UX Designer
Martin Kalda
Production Company / Producer
Barbora Bajgarová
Ostatní
Kristina Marčeková, Barbora Šumanská, Anežka Svobodová, Denisa Kadaňová, Lukáš Hromek
Url
https://www.lego.com/cs-cz/page/pohadky
  • K102803

    We used stop-motion technology to show children's imaginations when playing with LEGO® bricks. We built scenes with LEGO buildings and told the story frame by frame. We corresponded the stories of fairy tales with children representing our target groups. We recorded voice overs with selected children to capture their play as authentically as possible. To support the idea of children and parents playing together, mum and dad also became a part of the storytelling. The videos were seen by almost 2

     

    Pro vyobrazení dětské fantazie při hře s kostkami LEGO® jsme použili stop-motion technologii. Každou scénu jsme postavili z kostek LEGO a příběh modelovali snímek po snímku. Příběhy obou pohádek jsme konzultovali s dětmi reprezentujícími naši cílovou skupinu. S vybranými jsme následně nahráli VO, abychom co nejautentičtěji zachytili jejich hraní. Protože jsme chtěli podpořit společnou hru dětí a rodičů, vstupují do příběhu i maminka s tatínkem. Videa viděly téměř 2 miliony lidí.