Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Dva Komenský nakrmí a naučí Two Comenius feed therefore educate

Přihlašovatel
Mary's Meals Česká republika
Agentura
Mary's Meals Česká republika
Klient
Mary's Meals Česká republika
Kategorie
Campaign for good
Creative Director
Nicole Lypinska
Copywriter
Tereza Boukalová
Art Director
Marek Malis
Illustrator
Barbara Bernat
Director
Jakub Kouřil
Production Company / Producer
Sompa
  • M402816

    Mary’s Meals charity organization campaign aims to introduce themselves to local audience. The central motif became a 400 CZK banknote. For this amount they provide school meals for children in developing countries for almost an entire year. Heroes from fictitious banknote are Jan Amos Komenský and his twin Jen, who team up for a good cause. With the claim Two Comenius feed therefore educate they make from two 200 CZK banknotes one 400 CZK. And they go help where it makes sense.

     

    Osvětová kampaň pro charitativní hnutí Mary’s Meals, jejímž cílem je představení se lokálnímu publiku. Ústředním motivem se stala čtyřstovková bankovka. Právě za tuto částku hnutí zajišťuje jídlo dětem ve školách v rozvojových zemích téměř na celý rok. Tvářemi fiktivní bankovky jsou Jan Amos Komenský a jeho dvojče Jen, kteří se spojí pro dobrou věc a se sloganem Dva Komenský nakrmí a naučí vytvoří ze dvou 200 Kč jednu 400 Kč bankovku. Ta pomáhá tam, kde to dává smysl.