Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

V hlavní roli strojař a boj s matikou na Tik Toku A mechanical engineer – a star at war with maths on Tik Tok

Přihlašovatel
Action Please
Agentura
Action Please a Idea Please
Klient
Fakulta strojní VŠB-TUO
Kategorie
Social & Influencer
Creative Director
Radim Dittrich
Copywriter
Lada Poštulková
Art Director
Adam Troják, Ivan Hryhorjuk
Director
Radim Dittrich
Director of Photography
Radim Kaller
Music Composer
Tomáš Zemler
Production Company / Producer
Lada Poštulková a Radim Dittrich
Ostatní
Jakub Kotzot - social Adam Pech - zvuk, Ivan Hryhorjuk - VFX, Ondřej Smékal - světlo
  • F502820

    TikTok was a big unknown for the Faculty of Mechanical Engineering. But where else to communicate with a young target group today? And so it burst into it like a hurricane with four spots resembling a war movie and reaped a success that had been talked about for a long time. Videos with strong insight generated 2.1 million views, over 16,000 likes, 500 comments, 1,100 shares or 135,000 web visits in a single day. And most importantly – it contributed to the increase of a number of applicants

     

    TikTok byl pro Fakultu strojní VŠB-TUO ještě nedávno velkou neznámou. Kde jinde ale dnes s mladou cílovou skupinou komunikovat? A tak na něj vtrhla jako uragán se čtyřmi spoty ze série Boj s matikou a sklidila úspěch, o kterém se ještě dlouho mluvilo. Jen namátkou: videa se silným insightem vygenerovala 2,1 milionů zobrazení, přes 16 tisíc lajků, 500 komentářů a 1100 sdílení či 135 tisíc návštěv webu během jediného dne. A co je nejdůležitější – přispěla k navýšení počtu přihlášených studentů.