Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Chci pískat - Náborová kampaň s tahem na bránu I wanna whistle – A refferee recruitment cracker

Přihlašovatel
McCann Prague
Agentura
McCann Prague
Klient
Fotbalová asociace České republiky (FAČR)
Kategorie
Radio & Audio
Creative Director
Filip Kukla
Copywriter
Aleš Brichta
Art Director
Ota Čihák
Photographer
Patrik Klema
Director
Jakub Kohák
  • D02825

    Why do referees do their job? It’s not for money & glory like in the world of top players. Especially on Sunday league world it’s quite the opposite. Ungrateful slog whose outcome is usually shower of swearing followed by cold shower in stale dressing room. Reason is pure love and passion for the sport - main idea of campaign and the contradiction of these two worlds was it’s ironic dramatization. Result? Over 86 000 web visits , 1651 filled forms and 350 new referees despite the COVID

     

    Proč rozhodčí pískají? Ne pro peníze a slávu světa špičkových hráčů. Ve světě výkonnostního fotbalu jde o téměř přesný opak. Nevděčnou dřinu, jejímiž plody bývá spíš sprška nadávek, následovaná sprchou sice opravdovou, ale obvykle studenou v zatuchlé šatně. Důvodem je upřímná láska a vášeň pro fotbal - hlavní myšlenka náborové kampaně „Chci pískat“ a protiklad těchto dvou světů je její ironickou dramatizací. Výsledek? 86 363 zájemců, 1651 přihlášek a 350 nových rozhodčích i přes COVID lockdown